Træets kendetegn

Træets kendetegn er en betegnelse for alle de egenskaber, der beskriver træets individuelle art. De fleste af disse egenskaber dukker op i forbindelse med træets vækst. Mange af kendetegnene er specifikke for den enkelte træsort, mens andre skabes eller påvirkes af omgivelserne. Nedenfor har vi anført en række typiske kendetegn ved træ for at undgå misforståelser og unødvendige reklamationer. Her beskriver vi hovedsageligt kendetegnene ved kedeltrykimprægneret fyrretræ.

Holzmerkmale, Trockenrisse
Revner / deformationer

I forbindelse med optagelsen af fugt svulmer træ op, mens det svinder ind ved fugtafgivelsen. En helt naturlig konsekvens af dette er, at der opstår revner og deformationer i træet. Der er en hyppigere forekomst af tørrerevner ved rundtømmer (palisade). Revnerne har hverken en betydning for træets stabilitet eller holdbarheden og kan gå fuldstændigt i sig selv igen alt efter vejrforholdene. I henhold til DIN 4074 er det tilladt med revner, der ikke påvirker statikken og holdbarheden i en negativ grad.

Holzmerkmale, Farbspiel
Farvespil

Træ er ikke et kunstigt materiale. Den individuelle form, farve og tekstur betyder, at træet efter forarbejdningen får et naturligt farvespil. Endvidere opstår der en forskelligartet farveintensitet, da også farvepigmenterne fra kedeltrykimprægneringen som følge af træets forskellige tæthed ikke optages jævnt. Dette udlignes dog som regel med tiden grundet forvitringen.

Holzmerkmale, Raue Stellen
Ru steder

Det er ikke altid muligt at undgå ru steder og høvlemærker på trods af stor omhu i produktionsprocessen. Der kan navnlig forekomme ru steder omkring knaster og ved træfibre, der forløber mod forarbejdningsretningen. Der kan udtræde små fiberstykker på hovedrundinger og kapsnit på grund af forarbejdningen på tværs af træfibrene.

Holzmerkmale, Äste
Knaster

Knaster er en del af træets ydre og varierer i antal og tekstur i træet. På trods af en omhyggelig kvalitetskontrol kan det ikke helt undgås, at der fra tid til anden falder døde knaster ud, f.eks. som følge af tørt vejr.

Holzmerkmale, Markröhre
Marvstråle

Marvstrålen er den centrale stråle i træstammen inden for den første årring. Denne afviger fra det omgivende træ grundet den mørkere farve og dens struktur. I forbindelse med træets forarbejdning kan denne blive helt eller delvist synlig. Dette kendetegn er helt naturligt for træets ydre.

Holzmerkmale, Harzaustritte
Harpiksudtræk

Det er helt normalt og uundgåeligt, at der dukker harpiks op på nåletræsoverflader. Selv flere måneder efter forarbejdningen kan harpiksen stadig trække ud. Dette er ingen fejl, men et af træets egenskaber. Frisk harpiksudtræk kan fjernes med terpentin. Brug en spartel, hvis harpiksen er hærdet.

Holzmerkmale, Schimmel / Stockflecken
Råd / fugtpletter

Der kan opstå råd eller fugtpletter, hvis det stadig fugtige, imprægnerede træ i de varme måneder ikke står et tilstrækkeligt ventileret sted. Dette skyldes ofte: opbevaring i lukkede rum eller fuldstændig tildækning uden tilstrækkelig ventilation. Skimmelsvamp sætter sig heldigvis kun på træets overflade. Svampen ødelægger hverken træet eller påvirker træets stabilitet. Du kan fjerne let råd med eddike eller alkohol. Sprøjt det på, og lad det virke i 30 minutter. Skyl efter med vand. Mere udsatte steder rengøres med et klorholdigt rengøringsmiddel til husholdningsbrug.

Holzmerkmale, Imprägnation
Grønne pletter / imprægnering

Der ses ofte grønne prikker på træets overflade. Dette er en reaktion mellem helt ufarlige saltkrystaller og træets harpiks på overfladen. Disse steder forgår med tiden. Bemærk: Disse saltudblomstringer dannes ikke ved dypimprægnering. Derfor må saltkrystallerne på overfladen anses som et kvalitetstegn på en omhyggelig kedeltrykimprægnering.

Holzmerkmale, Schrumpfen
Udvidelse og krympning / målvariationer

Et af træets typiske egenskaber er volumenforandringen som følge af optagelsen af fugt og tørreprocessen. Dette kan betyde en betydelig ændring i træets tykkelse og bredde – kun i mindre grad i træets længde. Vores kedeltrykimprægnerede træ får et højt fugtniveau som følge af indsivningen af den beskyttende imprægneringsopløsning. Alt efter vejrforholdene – sol eller regn – reduceres fugtniveauet enten hurtigt eller langsomt. Man plejer at sige, at træet arbejder. Afvigelser i træets mål er således helt naturlige og udgør ikke en fejl.

Reinigung von kesseldruckimprägniertem Holz
Rengøring af kedeltrykimprægneret træ

Rengøringen klares med haveslangen eller en højtryksrenser med en blød stråle og rent vand. OBS: Overfladen bliver beskadiget ved brug af en kraftig stråle. Ved genstridige pletter anbefaler vi en blød børste og varm sæbelud.

Vores anbefaling til dig:

Træet har som følge af kedeltrykimprægneringen opnået en tilstrækkelig beskyttelse. Du kan lade det gråne eller male træet. Du må dog først male det, når det er tørt. Brug udelukkende åbenporet trælasur som plejemiddel – din forhandler kan fortælle mere. For at undgå råddannelse er det vigtigt med en tilstrækkelig ventilation ved mellemlagring. Det betyder, at opbevaring i et lukket rum (f.eks. en garage) ikke anbefales. Træet må ikke opbevares i lufttæt emballage.

top