Kontakt

Delta Gartenholz GmbH & Co. KG

Am Lenkwerk 9
D-33609 Bielefeld

telephone +49 (0)521 / 988188-0
fax +49 (0)521 / 988188-13

E-Mail: info@delta-gartenholz.com

tartak

Træleksikon

Træets kendetegn

Træets kendetegn er en betegnelse for alle de egenskaber, der beskriver træets individuelle art. De fleste af disse egenskaber dukker op i forbindelse med træets vækst. Mange af kendetegnene er specifikke for den enkelte træsort, mens andre skabes eller påvirkes af omgivelserne. Nedenfor har vi anført en række typiske kendetegn ved træ for at undgå misforståelser og unødvendige reklamationer. Her beskriver vi hovedsageligt kendetegnene ved kedeltrykimprægneret fyrretræ.

Holzmerkmale, Trockenrisse
Revner / deformationer

I forbindelse med optagelsen af fugt svulmer træ op, mens det svinder ind ved fugtafgivelsen. En helt naturlig konsekvens af dette er, at der opstår revner og deformationer i træet. Der er en hyppigere forekomst af tørrerevner ved rundtømmer (palisade). Revnerne har hverken en betydning for træets stabilitet eller holdbarheden og kan gå fuldstændigt i sig selv igen alt efter vejrforholdene. I henhold til DIN 4074 er det tilladt med revner, der ikke påvirker statikken og holdbarheden i en negativ grad.

Holzmerkmale, Farbspiel
Farvespil

Træ er ikke et kunstigt materiale. Den individuelle form, farve og tekstur betyder, at træet efter forarbejdningen får et naturligt farvespil. Endvidere opstår der en forskelligartet farveintensitet, da også farvepigmenterne fra kedeltrykimprægneringen som følge af træets forskellige tæthed ikke optages jævnt. Dette udlignes dog som regel med tiden grundet forvitringen.

Holzmerkmale, Raue Stellen
Ru steder

Det er ikke altid muligt at undgå ru steder og høvlemærker på trods af stor omhu i produktionsprocessen. Der kan navnlig forekomme ru steder omkring knaster og ved træfibre, der forløber mod forarbejdningsretningen. Der kan udtræde små fiberstykker på hovedrundinger og kapsnit på grund af forarbejdningen på tværs af træfibrene.

Holzmerkmale, Äste
Knaster

Knaster er en del af træets ydre og varierer i antal og tekstur i træet. På trods af en omhyggelig kvalitetskontrol kan det ikke helt undgås, at der fra tid til anden falder døde knaster ud, f.eks. som følge af tørt vejr.

Holzmerkmale, Markröhre
Marvstråle

Marvstrålen er den centrale stråle i træstammen inden for den første årring. Denne afviger fra det omgivende træ grundet den mørkere farve og dens struktur. I forbindelse med træets forarbejdning kan denne blive helt eller delvist synlig. Dette kendetegn er helt naturligt for træets ydre.

Holzmerkmale, Harzaustritte
Harpiksudtræk

Det er helt normalt og uundgåeligt, at der dukker harpiks op på nåletræsoverflader. Selv flere måneder efter forarbejdningen kan harpiksen stadig trække ud. Dette er ingen fejl, men et af træets egenskaber. Frisk harpiksudtræk kan fjernes med terpentin. Brug en spartel, hvis harpiksen er hærdet.

Holzmerkmale, Schimmel / Stockflecken
Råd / fugtpletter

Der kan opstå råd eller fugtpletter, hvis det stadig fugtige, imprægnerede træ i de varme måneder ikke står et tilstrækkeligt ventileret sted. Dette skyldes ofte: opbevaring i lukkede rum eller fuldstændig tildækning uden tilstrækkelig ventilation. Skimmelsvamp sætter sig heldigvis kun på træets overflade. Svampen ødelægger hverken træet eller påvirker træets stabilitet. Du kan fjerne let råd med eddike eller alkohol. Sprøjt det på, og lad det virke i 30 minutter. Skyl efter med vand. Mere udsatte steder rengøres med et klorholdigt rengøringsmiddel til husholdningsbrug.

Holzmerkmale, Imprägnation
Grønne pletter / imprægnering

Der ses ofte grønne prikker på træets overflade. Dette er en reaktion mellem helt ufarlige saltkrystaller og træets harpiks på overfladen. Disse steder forgår med tiden. Bemærk: Disse saltudblomstringer dannes ikke ved dypimprægnering. Derfor må saltkrystallerne på overfladen anses som et kvalitetstegn på en omhyggelig kedeltrykimprægnering.

Holzmerkmale, Schrumpfen
Udvidelse og krympning / målvariationer

Et af træets typiske egenskaber er volumenforandringen som følge af optagelsen af fugt og tørreprocessen. Dette kan betyde en betydelig ændring i træets tykkelse og bredde – kun i mindre grad i træets længde. Vores kedeltrykimprægnerede træ får et højt fugtniveau som følge af indsivningen af den beskyttende imprægneringsopløsning. Alt efter vejrforholdene – sol eller regn – reduceres fugtniveauet enten hurtigt eller langsomt. Man plejer at sige, at træet arbejder. Afvigelser i træets mål er således helt naturlige og udgør ikke en fejl.

Reinigung von kesseldruckimprägniertem Holz
Rengøring af kedeltrykimprægneret træ

Rengøringen klares med haveslangen eller en højtryksrenser med en blød stråle og rent vand. OBS: Overfladen bliver beskadiget ved brug af en kraftig stråle. Ved genstridige pletter anbefaler vi en blød børste og varm sæbelud.

Vores anbefaling til dig:

Træet har som følge af kedeltrykimprægneringen opnået en tilstrækkelig beskyttelse. Du kan lade det gråne eller male træet. Du må dog først male det, når det er helt tørt. Brug udelukkende åbenporet trælasur som plejemiddel – din forhandler kan fortælle mere. For at undgå råddannelse er det vigtigt med en tilstrækkelig ventilation ved mellemlagring. Det betyder, at opbevaring i et lukket rum (f.eks. en garage) ikke anbefales. Træet må ikke opbevares i lufttæt emballage.

Service

Ofte stillede spørgsmål FAQ

 • Generelle spørgsmål
  Hvad er Multi-Play?

  Multi-Play er et raffineret, modulopbygget gør det selv-system til opbygning af legepladser. Langt over 40 komponenter og tilbehørsdele passer sammen. Disse kan kombineres på kreativ vis og helt individuelt og til enhver tid udvides og ændres. Multi-Play er TÜV-certificeret og godkendt til brug i private hjem. Dette gælder også for senere udvidelser med Multi-Play-komponenter. Brug den moderne 3D-konfigurator til at bygge dit eget virkelighedstro legelandskab på computeren og afprøve forskellige ideer for legepladsens udformning. Multi-Play kan også tilbyde færdige legepladsløsninger – de såkaldte TILBUDS-SÆT, som du ligeledes har mulighed for at udvide. Der gives en rabat på 10 % på TILBUDS-SÆTTENE.

  Hvor bestiller jeg?

  Kun hos forhandlere. Se Forhandlersøgning for lynhurtigt at finde en eller flere forhandlere nær dig. Vi leverer ikke direkte.

  Kan jeg også bestille varer direkte?

  Nej. Vi leverer udelukkende via forhandlere, som gerne bistår med gode råd.

  Hvor lang er leveringstiden?

  Få nærmere at vide hos din Multi-Play-forhandler.

  Hvordan er Multi-Play-legepladsen pakket?

  I meget kompakte pakker. Komponenterne såsom legetårnet pakkes sammen med de passende beslag og skruer. Fordelen for dig: Du behøver ikke at bruge irriterende tid på først at skulle sortere skruer og beslag. Dette er en af Multi-Plays logiske styrker.

  Hvordan leveres legepladsen? En træpakke og en pakke med tilbehør?

  Nej, der bliver ikke noget træ- og tilbehørshelvede! De skruer og beslag, der skal bruges til montering af en trækomponent, ligger i samme pakke som komponenten. Det betyder, at der ikke skal bruges irriterende tid på at finde frem til de rigtige beslag. Multi-Play gør det nemt for dig.

  Hvilket træ bruges der?

  Wir verwenden ausschließlich ausgesuchtes, gesundes Kiefernholz, welches sich hervorragend für die Outdoor-Produkte in Verbindung mit der Kesseldruckimprägnierung eignet. Die Hölzer unterliegen einer strengen Qualitätsprüfung.

  Har produkterne i fyrretræ en lang levetid og holdbarhed?

  Ja! Alle træelementer er kedeltrykimprægneret uden krom og egner sig til en langvarig anvendelse i det fri.

  Er Multi-Play stabil?

  Absolut! De massive høvlede pæle 9 x 9 cm og de stærke skruer sikrer en enorm stabilitet. Multi-Play er ikke en væltepeter-løsning!

  Hvordan skal jeg opbevare træet inden montering?

  Det skal opbevares et godt ventileret sted. Det anbefales ikke at opbevare træet i et lukket rum (f.eks. en garage), idet træoverfladen ellers kan begynde at rådne. Det er også grunden til, at træet ikke må opbevares i lufttæt emballage. Info: Der kan opstå råd, hvis det stadig fugtige, imprægnerede træ i de varme måneder ikke står et tilstrækkeligt ventileret sted. Råddannelsen er kun overfladisk og påvirker hverken træets holdbarhed eller kvalitet. Du kan fjerne rådpletterne med et klorholdigt rengøringsmiddel til husholdningsbrug.

 • Sikkerhed
  Er produkterne godkendt af TÜV?

  Ja, alle produkter med TÜV-mærkat er TÜV Süd-certificerede til brug i private hjem i henhold til EN 71, del 1 og 8.

  Er Multi-Play sikker?

  Ja, absolut. Hele Multi-Play-sortimentet er afprøvet af TÜV Süd og certificeret og godkendt til brug i private hjem. Særligt vigtigt for dig: Selv hvis du på et senere tidspunkt vælger at udvide med ekstra Multi-Play-komponenter, bevarer certifikatet sin gyldighed. I forbindelse med en TÜV-kontrol undersøges, afprøves og vurderes alle komponenter kompromisløst, inden de bliver godkendt. For os er dine børns sikkerhed højeste prioritet.

  Hvilken alder er produkterne beregnet til?

  Til børn i alderen fra 3 til 14 år.

  Hvilke sikkerhedsafstande skal der overholdes?

  Generelt to meters afstand til alle forhindringer såsom træer, huse, tørresnore eller hegn.

  Skal jeg jævnligt kontrollere og vedligeholde min legeplads?

  Ja, det er en helt naturlig pligt, fordi der leger børn ved, på og i produkterne. Du bærer ansvaret for sikkerheden af din legeplads. Dine produkter skal derfor jævnligt kontrolleres. Se monteringsvejledningen for yderligere oplysninger.

  Mine gyngekroge knirker, hvad gør jeg?

  Sprøjt dem med en silikonespray. Må ikke smøres med olie, da lejet er af nylon.

  Hvor mange børn kan lege på en legeplads samtidig?

  Det afhænger af legepladsens størrelse og sammensætning. Se side 2 i monteringsvejledningen for detaljerede oplysninger om den enkelte komponent.

 • Spørgsmål vedrørende grundtårnet
  Hvad er legetårnets mål?

  Der Grundturm steht auf gehobelten Pfosten von 9 x 9 cm und ist etwa 118 x 118 x 350 cm groß. Der stabile Firstbalken, an dem das Kletterseil hängt, hat durch die diagonale Anordnung einen Durchmesser von 12 cm.

  Hvad er højden på legetårnets afsats?

  Afsatshøjden er 145 cm.

  Medfølger klatrerebet ved levering af legetårnet?

  Ja, det stabile klatrereb, træstigen og det blå tag medfølger i legetårnspakken. Godt råd: Til taget kan du bestille et massivt trætag art. 67503 og bitumentag-shingles art. 69001. Dine børn kan i det tilfælde bruge det blå tag til at klippe og klistre.

  Kan vægelementerne både monteres oppe og nede på legetårnet?

  Ja, elementerne kan både monteres oppe og nede. Især ved montering oppe opstår der en række spændende kombinationsmuligheder. Her kan der skabes en træhulestemning.

  Er pælene til legetårnet savet eller høvlet?

  Pælene er høvlet glatte og har runde kanter. Hvis barnet skulle løbe ind i tårnet, er der således ingen fare for at komme til skade som følge af skarpe kanter.

  Kan jeg også dække trætaget med teglsten?

  Nej, en tagdækning med tunge teglsten er ikke tilladt. Der er fare for, at de falder ned, og børnene kan komme alvorligt til skade.

 • Spørgsmål vedrørende monteringen
  Findes der en monteringsvejledning eller opbygningsvejledning?

  Ja, der medfølger en monteringsvejledning skridt for skridt til det leverede udstyr. Her forklares den korrekte montering nøje. Monteringsvejledningen er afprøvet af mange tilfredse kunder og indeholder TÜV Süd-forskrifterne.

  Bør man læse monteringsvejledningen inden købet?

  Ja, det er en god idé. Du kan nemt downloade monteringsvejledningen fra vores hjemmeside. Her kan du se hele monteringsforløbet. Det er ikke nødvendigt at læse en masse tekst – vi viser det hele med billeder, der er til at forstå. Monteringsvejledningen indeholder desuden vigtige tips vedrørende sikkerheden og andre nyttige oplysninger.

  Jeg er ikke fagmand – kan jeg alligevel selv montere produkterne?

  Uden problemer! Med vores vejledning, der beskriver monteringen billede for billede på en forståelig måde, er monteringen ingen sag. Du har ikke brug for en håndværker. Sørg for at få en ekstra person med ved monteringen, så du har en hjælper. Det er også meget sjovere at være to om det. Vores råd: Se monteringsvejledningen inden monteringen.

  Skal der bruges en byggetilladelse?

  Nej.

  Kan jeg placere en legeplads på beton eller et asfaltunderlag?

  Nej, under ingen omstændigheder! Underlaget under legepladsen skal være blødt og jævnt. Græs- eller sandunderlag er meget velegnede. Og glem ikke at lægge vores faldmåtter art. 69221 under en rutsjebane, klatrereb og andet klatreudstyr.

  Hvilke sikkerhedsafstande skal der overholdes?

  Generelt to meters afstand til alle forhindringer såsom træer, huse, tørresnore eller hegn.

  Medfølger alt det, man skal bruge, til monteringen af legetårnet?

  Ja, på nær 2 sæt jordankre (art. 69245), som skal bestilles for sig. Og endnu et godt råd: Af hensyn til dine børns sikkerhed anbefaler vi at lægge 4 faldmåtter under legetårnets klatrereb. Bestil art. 69221 og helt specifikt 2 sæt à 2 styk.

  Medfølger fastgørelsesskruerne og gyngekrogene ved levering af gyngebjælkerne?

  Ved levering medfølger ikke blot gyngekrogene, men også alle fastgørelsesskruer og den specialholder, der bruges til at fastgøre gyngebjælken på legetårnet. Hullerne er selvfølgelig allerede forboret i bjælkerne.

  Kan jeg montere legepladsen på en anden måde end den, der er beskrevet i monteringsvejledningen?

  Vi anbefaler, at du ikke gør det! Delta Gartenholz-garantien bortfalder ved ændret eller forkert montering. Dette kan også medføre fare for dine børn.

  Må man bruge andre beslag til monteringen?

  Nej, under ingen omstændigheder! TÜV Süd har i forbindelse med sin certificering af Multi-Play afprøvet netop de beslag, vi leverer. Der skal således eksempelvis anvendes et jordanker 3 x 30 x 410 mm art. 69245 til forankringen. Hvis du gør brug af andre produkter, bortfalder garantien og TÜV-certifikatet.

  Hvorfor skal der bruges betonfundamenter?

  For at garantere en fuldstændig standsikkerhed skal en række komponenter forankres i betonfundamenter ved hjælp af jordankre art. 69245. Komponenterne er: legetårn art. 67500, udbygningselement art. 67511, afslutningselement art. 67512 og pirat art. 67513.

  Findes der færdigbeton til fundamenter, så det kan gå lidt hurtigere?

  Ja. Producenten Weber tilbyder forskellige tørbeton-produkter, f.eks. stolpebeton. Dette er hurtigt hærdende produkter, som er frost- og vejrbestandige, og som er klar til brug – der skal kun tilsættes vand. Du kan naturligvis også fremstille fundamenterne på konventionel vis. Til dette skal der bruges cement og en blanding af sand og grus i forholdet 1 til 3. Hærdningstiden er på 24 til 48 timer alt efter vejrforholdene. Se side 9 i monteringsvejledningen for detaljer.

  Er det nemt at montere produkterne?

  Meget nemt. På det punkt er vi absolut førende. Vi har fra fabrikken samlet mange af de enkelte komponenter til færdige elementer. Monteringen er let som en leg!

  Har produkterne en kort monteringstid?

  Sammenlignet med andet legeudstyr sparer du med vores system i høj grad monteringstid. Hvorfor? Mange af komponenterne såsom trætaget, gavlene, afsatserne, alle vægelementerne og en lang række andre dele er samlet på forhånd og klar til, at du selv kan montere dem. Du modtager således ikke en pakke med løse brædder, som du skal bruge tid på at skrue sammen.

  Monteringstiden afhænger overordnet set af en række faktorer: underlagets beskaffenhed, det antal personer, der deltager i monteringsarbejdet, og deres evner. Vores råd: Tag dig den tid, det kræver – det er dine børns sikkerhed, det drejer sig om. Vi gør monteringen let og forståelig for dig.

  Leveres produkterne som tusindvis af løse dele?

  Nej, nærmere omvendt: Vi samler mange af komponenterne på forhånd og leverer disse sammen med passende tilbehørsdele. Vi hjælper dig med at spare tid.

  Er det nødvendigt at save træet til i forbindelse med monteringen?

  Nej, komponenterne er klar til at blive monteret.

  Er der forborede huller i trædelene?

  Det er kun de systemrelevante steder, der har forborede huller. Vi har bevidst fravalgt forborede huller på mange af delene for ikke at skæmme din legeplads med synlige huller. Hvis alle dele havde forborede huller, ville man i mange tilfælde kunne se ubrugte borehuller, da træelementerne kan monteres mange forskellige steder.

  Hvorfor er det en god idé med forborede huller på træelementer?

  For at sikre en stabil fastgørelse! Når to træelementer skal sættes sammen, er det en god idé at lave forborede huller i et af elementerne. Skruen føres ind gennem det forborede element. Skruen skaber en fast forbindelse mellem de to elementer ved hjælp af den præcise skruegang. Og yderligere to fordele: 1.) Forborede huller betyder, at man i høj grad undgår, at træet sprækker eller splintrer. 2.) Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre noget på legepladsen, er det meget nemmere at skrue de monterede skruer ud. Vigtigt: Skruerne skal efterspændes, når træet er tørret.

  Hvorfor er de forborede huller nogle gange for små til skruerne eller gyngekrogene?

  Træet udvides, når det kommer i berøring med den saltvandsopløsning, der trænger dybt ind i træet i forbindelse med kedeltrykimprægneringen. Dette får de forborede huller til at skrumpe. Hullerne udvider sig igen, i takt med at træet tørrer. Nogle gange er det nødvendigt at efterbore en smule.

  Hvorfor varierer nogle træmål en smule?

  Alt efter vejrforholdene udvides eller skrumper træet. Man plejer at sige, at træet arbejder. Det kan påvirke målene, navnlig ved nyligt imprægneret træ.

  Hvordan placeres klatrestenene art. 69216 på legetårns-væggen art. 67507?

  Klatrestenene placeres i en afstand, der svarer til længden på dit barns underarm.

  Kan jeg montere et vægelement dør art. 67509 under rutsjebanen art. 69250, uden at der bliver problemer med at åbne døren?

  Ja, uden problemer! Det er også muligt at åbne vinduesskodderne på vægelement vindue art. 67508.

 • Spørgsmål vedrørende plejen / træet
  Hvilket træ bruges der?

  Wir verwenden ausschließlich ausgesuchtes, gesundes Kiefernholz, welches sich hervorragend für die Outdoor-Produkte in Verbindung mit der Kesseldruckimprägnierung eignet. Die Hölzer unterliegen einer strengen Qualitätsprüfung.

  Skal der påføres et træbeskyttelsesmiddel på legepladsen?

  Nej, det er ikke nødvendigt. Træet er kedeltrykimprægneret og har derved opnået en tilstrækkelig beskyttelse. Men du kan selvfølgelig male træet. Du må dog først male det, når det er tørt. Det er ikke tilladt at bruge lakmaling! Lak giver træet en spejlglat overflade, som er farlig for børn. Delta Gartenholz har udviklet en maling af høj kvalitet specielt til legeudstyr til børn – Multi-Play Color, som er baseret på naturlig olie. Malingen er velegnet til kedeltrykimprægneret træ, indeholder ingen aktive biocidestoffer og konserveringsmidler og er efter tørreprocessen uskadelig for børn (i henhold til DIN 53160 und EN 71.3). Se her for flere oplysninger.

  Hvordan fjerner jeg harpiks fra træet?

  Det er helt normalt og uundgåeligt, at der dukker harpiks op på træoverflader. Selv flere måneder efter forarbejdningen kan harpiksen stadig trække ud. Dette er ingen fejl, men et af træets egenskaber. Frisk harpiks kan fjernes med terpentin. Brug en spartel, hvis harpiksen er hærdet.

  Hvorfor er legepladserne af fyrretræ grønne?

  Det skyldes, at træet får en naturlig grøn farve som følge af kedeltrykimprægneringen uden krom, som beskytter træet på langt sigt. Ved kedeltrykimprægneringen presses der under højt tryk en saltvandsopløsning dybt ind i fyrretræet. Der skabes en vedvarende og lugtneutral forbindelse mellem saltet og cellevæggene. Dette skaber en kappe – en beskyttelse – som beskytter træet mod skadedyr, vejrmæssige påvirkninger, svampeangreb og råd.

  Hvorfor er der grønlige prikker på træets overflade?

  I forbindelse med kedeltrykimprægneringen sker der en oxidering på træoverfladen mellem imprægneringssaltene og træets harpiks, og der dannes små saltkrystaller. Disse er ufarlige og forgår eller skylles med tiden væk. Krystallerne er tegn på, at fyrretræet er blevet korrekt kedeltrykimprægneret. Revner, der opstår i forbindelse med træets udtørring, er således eksempelvis også beskyttet. Ved kedeltrykimprægneringen er det hele tværsnittet ind til træets kerne, der bliver imprægneret – modsat en dypimprægnering, hvor kun ydersiden bliver behandlet. Ved køb af produkter til udendørs brug er det derfor vigtigt at sikre sig, at træet er kedeltrykimprægneret.

  Hvordan skal jeg rengøre min legeplads?

  Skulle dette være nødvendigt, fordi farligt snavs (f.eks. glat ler) påvirker sikkerheden for dine børn, er det nok at rengøre legepladsen med en haveslange. Pas på ved brug af en højtryksrenser! Rengør med en meget blød stråle. Ved kraftige stråler beskadiges træoverfladens træfibre, og der kan blive skyllet beskyttende imprægneringsmiddel ud.

  Hvordan fjerner jeg rådpletter fra træet?

  Det er ret nemt med et klorholdigt rengøringsmiddel til husholdningsbrug. Til information: Råddannelsen er kun overfladisk og påvirker hverken træets kvalitet eller holdbarhed. Råd er ingen fejl og opstår navnlig ved fugtigt/varmt vejr.

  Mine gyngekroge knirker, hvad gør jeg?

  Sprøjt dem med en silikonespray. Må ikke smøres med olie, da lejet er af nylon.

  Der sker en statisk opladning af min rutsjebane, hvad gør jeg?

  Vask flere gange rutsjebanen med vand og et par dråber opvaskemiddel. Skyl grundigt med rent vand. Dette kan reducere eller helt stoppe den statiske opladning.

  Skal jeg tage rebudstyret ned om vinteren?

  Ja, det er en god idé. Du forlænger produkternes levetid markant ved at opbevare tilbehøret i huset eller garagen om vinteren.

 • Spørgsmål vedrørende design af en legeplads
  Har jeg mulighed for allerede at designe min ønskelegeplads på internettet?

  Ja, inden du beslutter dig, kan du bruge vores 3D-konfigurator til at bygge din virkelighedstro legeplads med alle detaljer og afprøve forskellige ideer til dens udformning. Helt efter dine børns ønsker, deres alder eller de lokale forhold – helt uforpligtende og gratis. Du kan gemme dine udkast, sove en nat på dem og bygge videre på dem dagen efter eller ændre dem igen – hurtigt og enkelt. Du kan til enhver tid – også under designprocessen – få oplysninger om materialer og pris. Delta Gartenholz gør det nemt at designe din egen legeplads.

  Hvilket driftssystem eller hvilken browser kan jeg bruge?

  Programmet fungerer med alle store driftssystemer til pc, tablet og smartphone – dvs. Windows, iOS (Apple) og Android. Med Windows fungerer programmet med alle aktuelle browsere: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari eller Internet Explorer fra version 11.

  Konfiguratoren åbner ikke. Hvad gør jeg?

  Opdater browseren, og genstart enheden.

  Hvordan fungerer konfiguratoren?

  Det er helt nemt: Start konfiguratoren – legetårnet bliver vist som grundelement. Du kan vende legetårnet og udvide til alle fire sider.

  Tilføj: Klik på "ekstravare" . Der vises værktøjssymboler på legetårnet alle de steder, hvor det er muligt at ændre noget. Klik nu på symbolet det sted, hvor du ønsker at ændre noget. I venstre sider får du nu vist de passende ekstravarer. Vælg din ekstravare ved at klikke på den. Godt råd: Nogle steder har du mulighed for at udvide med flere komponenter. F.eks. bølgerutsjebanen sammen med faldmåtter og kunststofhåndtag. Alt passer logisk sammen.

  Annuller: Hvis du ønsker at fjerne en vare, skal du klikke på værktøjssymbolet ud for den pågældende vare. I venstre side får du nu vist det monterede element. Ved at klikke på det grønne flueben fjernes varen. Vigtigt: Ved nogle af ekstravarerne (herunder balkon eller udbygningselement) er symbolet placeret efter varen – dvs. på det sted, hvor produktet er monteret.

  Findes der tastaturkommandoer?

  Ja, du kan bruge musens hjul til at gøre objektet mindre og større ved at scrolle. Du vender objektet i alle retninger ved hjælp af venstre musetast. Du flytter objektet i alle retninger ved hjælp af Ctrl + venstre musetast.

  Hvordan gemmer jeg min legeplads?

  Klik i konfiguratoren på symbolet Gem, og log ind. Indtast dit brugernavn eller din e-mailadresse og en adgangskode, og klik på Send. Vigtigt: Skriv begge dele ned, så du altid kan genfinde din legeplads på vores server. Det behøver ikke at være dit rigtige navn, hvis du ønsker at være anonym. Du kan nu gemme dit legeplads-design ved igen at indtaste brugernavn og adgangskode. Klik derefter på LOG IND og på GEM AKTUEL KONFIGURATION. Herefter vises din legeplads med dato og klokkeslæt som tekst. Du fjerner din legeplads igen ved hjælp af knappen Slet.

  Info: Vi anvender ikke dine oplysninger til andre formål, og de slettes automatisk efter et par måneder.

  Hvordan genfinder jeg min gemte legeplads?

  Det er meget nemt. Du skal bruge dit brugernavn og din adgangskode. Åbn konfiguratoren. Klik på Gem. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og klik på Log ind. Din gemte legeplads vises nu som tekst. Klik på legepladsen for at åbne den og bygge videre på den.

  Hvordan kan jeg printe mit legeplads-design?

  I konfiguratoren klikker du på symbolet Kamera i menubjælken – du får nederst vist et vindue, som du bruger til at gemme billedet, åbne det eller afbryde handlingen.

  Kan jeg se, hvilket areal der skal bruges til min legeplads?

  Ja, klik under designprocessen på symbolet cm målebånd i menubjælken. Nu vises pladsbehovet for din legeplads med en mørk farve under legepladsen. Derudover vises sikkerhedsområdet med en lys farve.

  Kan jeg tjekke prisen, mens jeg er i gang med at designe?

  Du kan til enhver tid under designprocessen kontrollere værdien af din legeplads. Klik på symbolet Lommeregner. Nu åbner en oversigt med alle detaljer. Tilbage: Klik igen på symbolet Lommeregner .

  Hvad gør jeg, når jeg er færdig med at designe min legeplads?

  Klik på knappen Pris/kurv med symbolet Lommeregner. Du får vist prisen på din legeplads. Klik herefter på LÆG I KURVEN. De enkelte dele til din legeplads bliver vist. Hvis du ønsker at bestille noget ekstra, klikker du på Tilføj elementer, f.eks. ekstra faldmåtter eller yderligere rebudstyr for at øge fornøjelsen og den fysiske udvikling hos dine børn. Du kan alternativt klikke på Produktoversigt på menubjælken. Nu får du et overblik over alle elementer. Klik på det runde felt for din ønskevare. Du ser nu en udførlig produktbeskrivelse. Ved at klikke på Læg i kurven tilføjes det valgte produkt til din legeplads.

  Du kan selvfølgelig også slette poster. Her en vigtig sikkerhedshenvisning i den forbindelse: Hvis du sletter jordankrene art. 69245 til legetårnet art. 67500, udbygningselementet art. 67511, afslutningselementet art. 67512 og piraten art. 67513 og opbygger førnævnte produkter uden eller med andre ankre, bortfalder garantien og TÜV-certifikatet. Det er grunden til, at Multi-Play har tilføjet jordankrene art. 69245 automatisk til de førnævnte produkter.

  Når alt er, som det skal være, klikker du på Næste. Herefter vælger du den Multi-Play-forhandler, du ønsker at bestille hos. Indtast din bopæl (By) eller postnummeret (Postnummer), og klik på Søg. Søgningen er indstillet til en radius på 50 km. Du kan både udvide eller mindske radius. Vælg nu din forhandler ved at klikke på Print / PDF. Ordren konverteres nu automatisk til en PDF-fil. Du kan gemme og printe filen, tage dokumentet med til din Multi-Play-forhandler eller sende filen elektronisk. Du har ikke mulighed for at afgive din ordre direkte til os.

 • Spørgsmål vedrørende tilbygningskomponenter og tilbehør
  Hvordan bestiller jeg enkelte udbygningskomponenter eller tilbehørsdele?

  Klik på Produktoversigt på menubjælken. Her får du vist en oversigt over alle komponenter. Klik på det runde felt for den ønskede vare, f.eks. rutsjebanen. Produktbilledet vises i et felt med en blå kant. Herunder er der en pil. Bemærk: Brug pilen til at vende tilbage til produktoversigten. Klik herefter på Læg i kurven. Hvis du vil tilføje yderligere produkter, klikker du igen på Produktoversigt på menubjælken og tilføjer den næste vare.

  Har jeg også mulighed for at udvide min legeplads på et senere tidspunkt?

  Ja, Multi-Plays legepladser kan til enhver tid udvides og endda ændres. Multi-Play-systemet er 100 procent modulopbygget og kan kombineres fuldstændig frit. Den enkelte legeplads kan udformes, så den passer til det enkelte barns alder og evner – og selvfølgelig havens forhold. Godt råd: Du kan se sikkerhedsområdet for legepladsen i konfiguratoren ved at klikke på symbolet cm målebånd.

  Medfølger der gyngekroge til gyngebjælkerne?

  Ved levering medfølger ikke blot gyngekrogene, men også alle fastgørelsesskruer og den specialholder, der bruges til at fastgøre gyngebjælken på legetårnet. Hullerne er selvfølgelig allerede forboret i bjælkerne.

  Hvorfor er de forborede huller nogle gange for små til skruerne eller gyngekrogene?

  Træet udvides, når det kommer i berøring med den saltvandsopløsning, der trænger dybt ind i træet i forbindelse med kedeltrykimprægneringen. Dette får de forborede huller til at skrumpe. Hullerne udvider sig igen, i takt med at træet tørrer. Nogle gange er det nødvendigt at efterbore en smule.

  Leveres sandkassen med låg?

  Ja, men det er kun TILBUDS-SÆTTENE og TILBUDS-SÆT-varianterne, der indeholder de passende sandkasselåg. Hvis du sammensætter din individuelle legeplads ved hjælp af konfiguratoren, skal låget tilføjes.

 • Spørgsmål vedrørende TILBUDS-SÆTTENE
  Hvordan kan jeg spare penge ved Multi-Play?

  Ved at vælge et TILBUDS-SÆT får du en sensationel rabat på 10 %. Hvor nemt det er, kan du læse nedenfor.

  Hvad er et TILBUDS-SÆT fra Multi-Play?

  Vi har en målsætning om at gøre så mange børn som muligt glade med Multi-Play-legeudstyr af den højeste kvalitet. I den forbindelse spiller legepladsens pris sikkert en afgørende rolle. TILBUDS-SÆT er 14 populære legeudstyrskombinationer, som vi har sammensat fra fabrikken. Disse kan således ikke reduceres i omfang. Med TILBUDS-SÆTTENE er vi i stand til at spare både tid og penge i hele forretningsprocessen. Og denne besparelse sender vi videre til dig som kunde – nemlig i form af en rabat på 10 %. Du kan dog stadig tilføje komponenter og tilbehør til TILBUDS-SÆTTENE og dermed skabe din helt individuelle drømmelegeplads. Vi giver dog ingen rabat på ekstravarerne, da disse dele tilføjes TILBUDS-SÆTTENE på et senere tidspunkt.

  Hvordan fungerer TILBUDS-SÆT-systemet?

  De 10% i rabat gælder kun på de 14 på forhånd samlede TILBUDS-SÆT. Inden for det enkelte TILBUDS-SÆT findes der endvidere 5 fantastiske varianter. Nogle af TILBUDS-SÆTTENE er sande forvandlingskunstnere – de ændres, men med brug af de samme komponenter, hvorved der skabes et helt nyt ydre. Andre varianter er blevet tilføjet en række varer, og dermed skabes der helt nye legevarianter. De komponenter, TILBUDS-SÆTTENE suppleres med, er udelukket fra rabatten. Der findes i alt 84 opfindsomme og vidt forskellige legepladser, som du tilmed har mulighed for at ændre lige efter egne ønsker ved hjælp af konfiguratoren.

  Kan jeg udvide et TILBUDS-SÆT eller en variant?

  Ja, det kan gøres på to måder:

  1. Tilføj varen med konfiguratoren. Vælg et TILBUDS-SÆT, og klik herefter på Konfigurator under billedet. Nu åbner konfiguratoren, og din valgte legeplads vises. Du har nu mulighed for at se denne legeplads fra alle sider og tilføje komponenter og tilbehør med et par klik. Det geniale er, at du kan udføre alle ændringerne hjemmefra – helt virkelighedstro. Og lige to gode råd: Ved engang imellem at klikke på symbolet Lommeregner kan du se, hvilke varer du har tilføjet, samt prisinformation. Når du klikker på symbolet cm målebånd, vises arealbehovet for din legeplads og sikkerhedsområdet. Med Multi-Play er det både nemt, hurtigt og frem for alt sikkert at designe din egen legeplads. Med denne metode udelukkes de fleste planlægningsfejl.
  2. Manuel tilføjelse af varer: Vælg dit TILBUDS-SÆT, klik på Detaljer under billedet og herefter på Læg i kurven. Du får nu vist det valgte TILBUDS-SÆT i kurven. Klik nu på Produktoversigt øverst i menubjælken. Nu får du et overblik over alle elementer. Klik nu på det runde felt for din ønskevare. Du ser nu den udførlige produktbeskrivelse. Ved at klikke på Læg i kurven tilføjes det valgte produkt til din legeplads.
  Findes der styklister over TILBUDS-SÆT og varianter?

  Ja, og disse indeholder alle komponenter. Vælg dit TILBUDS-SÆT eller din variant, og klik på Detaljer og efterfølgende på Stykliste. Du får nu vist alle oplysninger. Du genererer en fil til download ved at klikke på Stykliste - PDF. Du kan gemme og udskrive denne pdf-fil. Ud fra overskrifterne på de enkelte sider ser du, hvilket TILBUDS-SÆT det drejer sig om. Du får vist variantnavnet med rødt.

  Kan jeg fjerne varer fra et TILBUDS-SÆT?

  Ja, men der gives nu ikke længere en rabat på 10%. Årsag: Et på forhånd samlet TILBUDS-SÆT skal nu skilles ad, og dermed går besparelsen tabt.

  Skal jeg bestille jordankre til TILBUDS-SÆTTENE?

  Nej. Jordankrene bliver automatisk tilføjet – dette gælder ved alle de produkter, der kræver jordanker. Årsag: TÜV foreskriver, at Multi-Play skal monteres med Multi-Play-jordankre. Ved en montering uden eller med andre jordankre, bortfalder garantien og TÜV-certifikatet.

 • Spørgsmål vedrørende Multi-Play Color
  Kan man male træet med Multi-Play Color straks efter levering?

  Nej, træet skal først tørre. På fabrikken bliver alle træelementer kedeltrykimprægneret. Her presses der en saltvandsopløsning dybt ind i træet. Saltet beskytter træcellerne, og efterfølgende afgives vandet igen. Tørreprocessen tager enten lang eller kort tid – det afhænger af vejrforholdene.

  Hvilken beskaffenhed skal træet have, inden det bliver malet med Multi-Play Color?

  Træfladerne skal være tørre, frostfri og rene. Træets fugtniveau må ikke overstige 18 til 20%. Hvis træet er for vådt, kan malingen have svært ved at hæfte. Hvis du ikke er sikker på træets fugtniveau, kan du finde billige elektroniske fugtmålere til træ på internettet.

  Kan jeg blande Multi-Play Color-farverne?

  Ja, farverne kan blandes i alle forhold.

  Skal jeg slibe træet, inden jeg maler det?

  Nej, Multi-Play Color hæfter endda på forvitret og gråt træ. Fladerne skal dog være tørre og rene.

  Kan jeg også påføre Multi-Play Color ved hjælp af en rulle?

  Ja, vi anbefaler ruller af mikrofiber og pensler med blandingsbørster. Du opnår et godt resultat ved at stryge efter med en pensel i træårernes retning, efter du har brugt rullen. Rør godt i malingen, inden du påbegynder arbejdet, da farvepigmenterne samles på spandens bund.

  Skal jeg fortynde malingen?

  Nej, Multi-Play Color er klar til at blive påført. Den perfekte påføringstemperatur er mellem 8° og 35° Celsius. Under 8° kan malingen have svært ved at hæfte.

  Er Multi-Play Color skadelig for børn?

  Nej, efter tørreprocessen er Multi-Play Color fuldstændig uskadelig for børn. Multi-Play Color indeholder ingen aktive biocidestoffer eller konserveringsmidler og er testet i henhold til DIN 53160 og EN 71.3. Frisk maling opbevares altid uden for børns rækkevidde.

  Hvad gør jeg, hvis mit barn har slugt Multi-Play Color?

  Kontakt straks læge i tilfælde af slugning, og fremvis spandens etiket. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger om produktet.

  Hvad gør jeg, hvis mit barn har fået Multi-Play Color i øjnene?

  Skyl straks med rigelige mængder vand, og kontakt læge.

  Findes der et teknisk datablad for Multi-Play Color?

  Ja, dette finder du her.

  Hvor lang holdbarhed har Multi-Play Color?

  Multi-Play Color har i uåbnet stand en holdbarhed på mindst 5 år.